Privacy statement

Uw privacy in veilige handen

Allround-klimaattechniek is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van
essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers
worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Allroundklimaattechniek houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Via de diensten en/of producten van onze onderneming (hierna: “Wij ” of “Ons”)
worden privacygevoelige gegevens (hierna: “Persoonsgegevens” of “Gegevens”)verwerkt.
Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens. Zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Allroundklimaattechniek., gevestigd aan de punter 29 – 08, 8242 EB te Lelystad is voor de gegevensverwerkingen de verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten via onze websites of apps.

2. Wanneer leggen wij uw gegevens vast?
Als u telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact heeft met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

3. Soorten persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

• Naam, adres, postcode en woonplaats
• Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
• Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort
• Geboortedatum en geslacht
• Gezinssamenstelling en woningkenmerken
• Verkeers- en locatiegegevens
• E-mobility gegevens waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op de laadpaal
• Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw netbeheerder
• Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel
creditcardgegevens
• Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps.
Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IPadres,
cookie ID, pagina’s die bezocht worden
• Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt
• Aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische
gegevens of interesses ingedeeld in categorieën
• Overige gegevens, waaronder gegevens die u met ons heeft gedeeld. Bijvoorbeeld
door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s)
• Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals cv-ketels, isolatie en
thermostaten).

Voor meer informatie zie hieronder.

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af
van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook punt 5. Hiervoor kunnen wij uw
gegevens verwerken). We kunnen bovenstaande persoonsgegevens ook combineren om
persoonlijke profielen van u op te bouwen, zodat we u gerichte content kunnen tonen op
onze website(s) of app(s). En gepersonaliseerde e-mail kunnen toesturen of
gepersonaliseerde online advertenties kunnen tonen buiten onze eigen website(s) (zie ook
punt 12. Profilering). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de producten en/of
diensten van Allround-klimaattechniek, welke persoonsgegevens in het kader daarvan en
voor welke doeleinden daarvoor door ons verwerkt worden zie hieronder:

Installatie- en servicediensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens en
gegevens over energieverbruikstoestellen en daaraan gekoppelde installaties te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, (bij) u te informeren
over de dienst of om u een betere dienst aan te bieden.
• Plannen en maken van afspraken voor activiteiten welke zijn gerelateerd aan de dienst.
• Verzamelen van technische informatie over onderhoud, storingen, storingsfrequenties en
reparaties aan toestellen op merkniveau.
• Ondersteunen van technische informatie m.b.v. foto’s van toestellen, toestel- en
installatiedelen, opstellingsruimtes en bouwkundige constructies.
• Beheren van overeenkomsten en garantieverplichtingen.
• informeren van de klant over product/dienst gerelateerd nieuws of –
aanbiedingen;
• uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken

4. Zo komen we aan uw gegevens
We vragen uw gegevens op het moment dat u een contract met ons wilt aangaan of als u
gebruik wilt maken van één van onze services. Soms bepaalt u zelf of u gegevens aan ons
wilt doorgeven of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die u zelf kunt invullen op een van onze
websites of apps. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde
gegevens door te geven voordat u gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt uw
naam, adres en woonplaats gebruikt als u klant wilt worden. Bij het invullen van
persoonsgegevens geven we waar mogelijk aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke u
niet per se hoeft te delen met ons. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch
ontvangen, zoals uw surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke
technieken. Zie ook punt 11 en 12 Cookies en Profilering.

5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende
wet- en regelgeving. We kunnen, met uw toestemming (voor zover dat vereist is)
persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:
• Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door
ons
• Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van
persoonsgegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie
• Om een profiel van u aan te maken, zodat we u beter van dienst kunnen zijn en producten
en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op uw interesses en voorkeuren. Zodat
we u gerichte content en advertenties kunnen tonen
• Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek. Zo kunnen we u
vragen naar uw interesses en of u tevreden bent over de kwaliteit van onze producten,
diensten en communicatie
• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Rechtstreeks, maar
ook bijvoorbeeld door campagnes via: social media zoals Facebook, videokanalen zoals
YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren
op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten. En het gebruik van apps,
mobiele websites en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor u toestemming heeft
gegeven. U kunt zich hiervoor afmelden door een email te sturen naar info@Allroundklimaattechniek.nl
• Als u contact heeft met ons om uw verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn
(waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden),
per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons
toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via
chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites
inclusief apps, als u inlogt op uw account of u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social

media
• De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media
• Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden,
te beveiligen en te optimaliseren
• Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van
advertenties te optimaliseren. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan
die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van
uw persoonsgegevens, zullen we u eerst om toestemming vragen.

6. Grondslagen voor de verwerking van uw gegevens
We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen
leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een
wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we
hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zoals bij marketing het geval is. Ook kunnen
persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Zo vragen wij uw
toestemming voordat we cookies plaatsen.

7. E-mail
Uw e-mailadres kunnen we gebruiken:
• voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (infomail)
• voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten
(productmail)
• voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van Allround-klimaattechniek
(actiemail)
• voor nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (nieuwsbrief) U kunt zich
voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden
e-mailbericht of via info@allround-klimaattechniek.nl Uw e-mailadres kan ook gebruikt
worden om u te informeren over onze producten en/of diensten via campagnes op social
media, zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. U
kunt zich hiervoor afmelden door een verzoek te zenden aan info@allroundklimaattechniek.nl

8. Social media
Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten,
gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze
organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te
bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief
het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Wij behouden ons
uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel
of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan
voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het
reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we
uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan
met persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op
door een e-mail te sturen naar info@allround-klimaattechniek.nl

9. Apps
Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via apps. Via apps kunnen
persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van
persoonsgegevens via apps valt ook onder deze privacyverklaring. Voor een goede werking
van sommige apps willen wij toegang tot gegevens over uw smartphone of tablet, zoals welk
besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vragen wij uw toestemming
voor toegang tot gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Wij slaan niets
op van uw contacten, apps van andere aanbieders of telefoonnummers. Ook bewaren we
geen informatie die irrelevant is voor de werking van de app. Tot slot: de melding met
betrekking tot de applicaties is voor het onderdeel “Meer van […] apps”: als u toestemming
geeft, stellen wij u alleen onze apps voor die u nog niet heeft.

10. Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen binnen ons bedrijf worden uitgewisseld en gecombineerd.
(Zie ook punten 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens
verwerken en 12. Profilering). Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij
geen gebruik van derde partijen die uw gegevens krijgen zonder uw toestemming.

11. Cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze diensten op websites en apps gebruik van cookies (en
andere vergelijkbare technieken zoals javascript, hierna: “cookies”). Een cookie is een klein
eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc,
smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Als u een van onze websites
bezoekt, slaan we op uw computer informatie op in de vorm van een
“cookie”. Zo herkennen we u automatisch bij uw volgende bezoek. Cookies zijn ongevaarlijk.
Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden
gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van
cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak.
Wij onderscheiden 3 soorten cookies:
• Noodzakelijke cookies zijn functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om onze
websites zo goed mogelijk te laten werken. Zo kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren,
bijhouden welke pagina’s u bezoekt of welke onderwerpen voor u van belang zijn. Daarnaast
kunnen we uw gegevens bijhouden als u een offerte vraagt, een berekening wilt maken of
producten in uw winkelmandje zet.
• Relevante cookies helpen ons onze websites, apps en e-mails zo relevant mogelijk voor u
te maken en binnen ons bedrijf te personaliseren. Bijvoorbeeld door de acties en
aanbiedingen op onze websites af te stemmen op uw bezoekgedrag in combinatie met u
contractgegevens.
• Externe cookies maken de koppeling met social media zoals Facebook en Twitter mogelijk
en bieden de functionaliteit om bijvoorbeeld informatie te delen op social media of
recensies te kunnen lezen. Deze cookies maken het ook mogelijk om online advertenties
buiten onze eigen websites voor u zo relevant mogelijk te maken en te personaliseren. Bekijk
de cookies die we gebruiken in detail. Voordat we niet-noodzakelijke cookies plaatsen,
informeren we u hierover en vragen we uw toestemming. Pas nadat u toestemming heeft
gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Deze toestemming kunt u op elk
willekeurig moment weer aanpassen, door naar de cookie instellingen in uw browser te
gaan. Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-noodzakelijke cookies gezien wordt als een
verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze privacy- en
cookieverklaring hier ook op van toepassing (Zie ook met name punten 4. Zo komen wij aan
uw gegevens, 12. Profilering, 13. Bewaren, 14. Beveiliging en 16. Uw rechten). U bepaalt zelf
welke cookies op uw apparaat worden opgeslagen en u kunt ook cookies verwijderen die al
zijn opgeslagen. De toestemming voor het plaatsen van cookies wordt ook opgeslagen in een
cookie. Verwijdert u cookies uit uw browser dan kan uw keuze niet worden herkend en
informeren we u opnieuw over het gebruik van cookies en vragen we u om toestemming.

12. Profilering
Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en
combineren van (persoons)gegevens met als doel u in te delen in bepaalde (interesse)categorieën.
Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante
gegevens meenemen die genoemd staan onder punt 3. Soorten persoonsgegevens. Bekijk punten 4.
Zo komen wij aan uw gegevens en 11. Cookies voor meer informatie over hoe we de gegevens
verkrijgen. Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat
dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan uw profiel toevoegen. Zo zorgt profilering
ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails en onze aanbiedingen en
advertenties beter bij uw interesses aansluiten. Profilering kan impact hebben op uw privacy.
Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of
verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u hebben gekoppeld. U kunt zich
hiervoor afmelden door een verzoek te zenden aan info@allround-klimaattechniek.nl We sluiten u
dan in het vervolg uit van profilering.

13. Bewaren
Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

14. Beveiliging
We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We
treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te
voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens krijgt of deze kan
aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan.
Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze
instructies en onze (beveiligings)standaarden met uw persoonsgegevens om te gaan.

15. Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort
gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij uw
persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met
mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te
worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een
persoonsgegeven betrekking heeft).

16. Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen
of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en
overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook kunt u verzet aan tekenen tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken. Voor het
uitoefenen van uw recht van verzet klikt u hier. De overige rechten oefent u uit door een
verzoek te zenden aan info@allround-klimaattechniek.nl We reageren binnen vier weken op
uw verzoek. Bij vragen of klachten heeft u het recht om contact op te nemen met de
bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat u deze
rechten zoveel mogelijk in eigen hand heeft. Zo kunt u op de profielpagina op een van onze
websites of apps uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. En we geven u in onze emails de mogelijkheid aan te geven (‘verzet aan te tekenen’) dat u geen berichten meer wilt
ontvangen.

17. Andere websites
Op onze website(s) treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees
hiervoor de Privacyverklaring van de site die u bezoekt.

18. Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacy- en cookie verklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om deze
verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijft u van eventuele wijzigingen op de hoogte. Deze privacy- en
cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 16 mei 2018 en in overeenstemming gebracht met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Heeft u
na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van uw
persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons voor de gegevensbescherming, info@allroundklimaattechniek.nl t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming.

Upload Image...