Omschrijving onderhoudscontract

Productomschrijving onderhoudscontracten

Met een onderhoudscontract profiteert u van een voordelig tarief van uw jaarlijks onderhoud van uw toestel. Elke 12 maanden wordt door ons een onderhoud service uitgevoerd aan uw toestel. U wordt elk jaar vanuit ons op de hoogte gebracht, als het weer tijd is voor een onderhoudsbeurt. Zo hoeft u nooit meer zelf bij te houden, wanneer uw toestel toe is aan onderhoud. Dit geeft u de zekerheid van een efficiënt, betrouwbaar en veilig werkend toestel.

Voordelen op een rij:

  • Voordelig tarief
  • Geen maandelijkse kosten
  • Planning van onderhoud wordt voor u geregeld
  • Efficiënt, betrouwbaar en veilig werkend toestel
  • Voorrang bij afspraken voor storingen en reparaties
  • Korting op onderdelen voor uw toestel
  • Korting op overige service en nieuwe producten die wij aanbieden
  • Geen voorrijkosten
  • 24/7 bereikbaarheid voor spoed

Alle onderhoudscontracten gaan in op datum van de betaling na aanvraag. Een onderhoudscontract heeft een minimale looptijd van 2 jaar. Na de 2 jaar, wordt het contract doorlopend verlengd voor onbepaalde tijd. Mocht u toch het contract willen opzeggen, kan dit na de looptijd maandelijks doormiddel van een schriftelijke opzegging.

CV ketel

Uw cv ketel wordt tijdens een onderhoudsbeurt grondig nagekeken. De monteur verricht diverse metingen om de waarden te controleren van koolmonoxide, koolstofdioxide en zuurstof. Alle branders worden gereinigd en nagekeken. De regelapparatuur, brander druk en gastoestel worden gecontroleerd en indien nodig opnieuw afgesteld voor een veilige en efficiënte werking van uw cv ketel. De waterdruk wordt nagekeken en indien nodig voor u bijgevuld. Het expansievat en het overstortventiel worden gecontroleerd. Uw rookgasafvoer en ventilatievoorzieningen worden gecontroleerd.

Na het onderhoud krijgt u van de monteur een digitaal overzicht van het uitgevoerde onderhoud, die u dient te ondertekenen. Mocht de monteur gebreken ondervinden aan onderdelen of het toestel algemeen, wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. Indien de gebreken onder de garantie vallen, zal de monteur deze direct voor u verhelpen.Vallen de gebreken buiten de garantie van het toestel, dan zal de monteur een kostenoverzicht en advies met u bespreken. Met uw toestemming zal de monteur direct of in zeer kort termijn, indien er een onderdeel of toestel niet direct op voorraad is, het voor u vervangen. Mocht er na een onderhoudsbeurt alsnog een storing of defect optreden, die buiten de garantie valt, valt dit buiten onze service van uw onderhoudscontract.

Airconditioner

Uw airconditioner wordt tijdens een onderhoudsbeurt grondig nagekeken. De monteur zal zowel de buitenunit als de binnenunit controleren en volledig reinigen. De hoeveelheid koelmiddel in het toestel wordt nagekeken, dit dient voldoende te zijn voor een optimale werking van uw toestel en het voorkomen van storingen. Indien nodig worden de leidingen gevacumeerd, dit zorgt voor een optimale werking van uw toestel, geeft een langere levensduur, is verplicht voor de garantievoorwaarden en controleert lekkages.
De monteur zal na het onderhoud het toestel controleren op zijn werkzaamheid voor zowel verkoeling als verwarming.

Na het onderhoud krijgt u van de monteur een digitaal overzicht van het uitgevoerde onderhoud, die u dient te ondertekenen. Mocht de monteur gebreken ondervinden aan onderdelen of het toestel algemeen, wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. Indien de gebreken onder de garantie vallen, zal de monteur deze direct voor u verhelpen. Vallen de gebreken buiten de garantie van het toestel, dan zal de monteur een kostenoverzicht en advies met u bespreken.Met uw toestemming zal de monteur direct of in zeer kort termijn, indien er een onderdeel of toestel niet direct op voorraad is, het voor u vervangen. Mocht er na een onderhoudsbeurt alsnog een storing of defect optreden, die buiten de garantie valt, valt dit buiten onze service van uw onderhoudscontract.

Vloerverwarming

Uw vloerverwarming wordt tijdens een onderhoudsbeurt grondig nagekeken.
De monteur controleert of de vloer overal egaal opwarmt. Het systeem wordt gecontroleerd op kalkafzetting en slibvorming (vuildeeltjes die in het CV-water terecht zijn gekomen). De leidingen worden gecontroleerd op vervuiling en/of verstoppingen. Het is zeer aan te bevelen om vervuiling en verstoppingen direct te verhelpen voor een efficiënte werking van de vloerverwarming. Tevens zorgt het voor een langere levensduur van uw vloerverwarming.

Na het onderhoud krijgt u van de monteur een digitaal overzicht van het uitgevoerde onderhoud, die u dient te ondertekenen. Mocht de monteur gebreken ondervinden aan onderdelen of het toestel algemeen, wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. Indien de gebreken onder de garantie vallen, zal de monteur deze direct voor u verhelpen. Vallen de gebreken buiten de garantie van het toestel, of dient het systeem te worden doorgespoeld of gereinigd met een spoelapparaat, dan zal de monteur een kostenoverzicht en advies met u bespreken. Met uw toestemming zal de monteur direct of in zeer kort termijn, indien er een onderdeel of toestel niet direct op voorraad is, het voor u vervangen. Mocht er na een onderhoudsbeurt alsnog een storing of defect optreden, die buiten de garantie valt, valt dit buiten onze service van uw onderhoudscontract.

Boilers

Uw boiler wordt bij een onderhoudsbeurt grondig nagekeken. De monteur controleert de werking van de warmteweerstand. De werking van de boilerruimte en de kalkvorming in de boilerruimte worden goed nagekeken. Dit is belangrijk voor de efficiëntie van de boiler en het voorkomen van storingen, dure reparaties of zelfs vervanging indien de defecten en/of kalk te laat wordt geconstateerd. De staat van de leidingen en de kalkvorming in de leidingen worden gecontroleerd. De werking van de elektrische onderdelen worden gecontroleerd. Na het onderhoud zal de monteur de boiler controleren op zijn werkzaamheid.

Na het onderhoud krijgt u van de monteur een digitaal overzicht van het uitgevoerde onderhoud, die u dient te ondertekenen. Mocht de monteur gebreken ondervinden aan onderdelen of het toestel algemeen, wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. Indien de gebreken onder de garantie vallen, zal de monteur deze direct voor u verhelpen.Vallen de gebreken buiten de garantie van het toestel, dan zal de monteur een kostenoverzicht en advies met u bespreken. Met uw toestemming zal de monteur direct of in zeer kort termijn, indien er een onderdeel of toestel niet direct op voorraad is, het voor u vervangen. Mocht er na een onderhoudsbeurt alsnog een storing of defect optreden, die buiten de garantie valt, valt dit buiten onze service van uw onderhoudscontract.

Contact