Onderhoud en contract

Onderhoud boiler

voorbeeld onderhoud boiler

Een boiler staat in voor de verwarming van het sanitair water. Of het nu gaat om een elektrische boiler, aardgasboiler of een ecologisch alternatief zoals een zonneboiler. Een regelmatig onderhoud van de boiler is aangeraden om een optimale werking en hoog rendement te garanderen. Maar waarom is zo’n onderhoud belangrijk, is het verplicht, wat houdt het in. Allemaal vragen die wij graag voor u beantwoorden.

Is uw boiler aan een onderhoud toe? Dan doet u er goed aan een vakman in te schakelen. Het onderhoud van een boiler vraagt een voorzichtige aanpak en de nodige expertise om schade en lekkages te voorkomen. Fouten zijn snel gemaakt bij doe-het-zelven en kunnen leiden tot onverwachte, hoge kosten. Verzeker uzelf dus van kwaliteit en een goede aanpak door een erkende professional in te schakelen.

Belang van een boiler onderhoud

Bij het onderhoud van een boiler controleert men verschillende punten om na te gaan of de installatie nog optimaal werkt:

  • Werking van de warmteweerstand
  • Werking van de boilerruimte en controle op kalkvorming in de boilerruimte
  • Staat van de leidingen en controle op kalkvorming in de leidingen
  • Werking van de elektrische onderdelen

Bij het onderhoud van een boiler controleert men dus de gehele warmwaterboiler waardoor defecten, kalkvorming of andere problemen tijdig opgespoord kunnen worden. Problemen die tijdig ontdekt worden, kunnen ook tijdig opgelost worden, vooraleer de kosten te hoog oplopen of de schade aan de boiler zo groot is dat deze vervangen moet worden. Conclusie: Een regelmatig onderhoud van uw boiler is geen overbodige luxe.

Gevolgen van kalk in de boiler

Het vaakst voorkomende probleem dat de werking van een boiler aantast is kalkvorming. Dat kan enkele nare gevolgen met zich meebrengen.

1. Hoger energieverbruik

Kalk in de boiler beperkt de warmteoverdracht. De boiler moet dus harder werken om het water op de juiste temperatuur te krijgen. Dat betekent meer energieverbruik en dus meer energiekosten en een lager rendement. Een boiler met 1mm kalkaanslag kan al leiden tot ±10% meer energieverbruik. Bij 5mm kalkaanslag is dat zelfs een meerverbruik van ±25%.

2. Kalkaanslag

Kalkvorming in de boiler en leidingen wordt zichtbaar via kalkaanslag op de kranen, douchekop, douchewand, in het toilet, … Die vuile indruk oogt allesbehalve mooi. Er bestaan heel wat schoonmiddeltjes om kalkaanslag te verwijderen, maar daarmee los je de oorzaak van het probleem natuurlijk niet op.

3. Schade aan leidingen en sanitaire toestellen

Kalk in de boiler kan ook leiden tot de verstopping en verroesting van leidingen, verharding van dichtingen, allerlei lekkages en een slechte werking als mogelijk gevolg. Op termijn kan een ophoping van kalk zelfs leiden tot (onherstelbare) schade aan (onderdelen van) de boiler en sanitaire apparaten zoals de wasmachine.

Oplossing: Boiler ontkalken

Blijkt er bij het boiler onderhoud te veel kalkvorming aanwezig te zijn, dan is het aangeraden om de boiler te ontkalken. Dat gebeurt doorgaans op 3 manieren.

1. Gebruik van een waterontharder

Een waterontharder bestaat uit een reservoir met harskorrels. Die harskorrels vervangen de calcium- en magnesiumionen in het water door natriumionen. Dat proces van ionenuitwisseling maakt het hard water zacht waardoor kalkvorming voorkomen wordt. Het zacht water zal de bestaande kalkvorming in de boiler en leidingen na verloop van tijd ook losmaken. Kalkvorming wordt zo dus verwijderd én voorkomen.

2. Fosfaat toevoegen

Fosfaat toevoegen is een andere methode om een boiler te ontkalken. Fosfaat maakt de kalkvorming los en brengt een beschermlaag aan die kalkvorming voorkomt. Er kan gewerkt worden met kristallen fosfaat, poeder fosfaat of vloeibaar fosfaat. Voor het ontkalken van een boiler is vooral dat laatste aangeraden. Vloeibaar fosfaat beschermt namelijk niet alleen tegen kalk, maar ook tegen roest.

3. Ontkalken met zuur

Om een boiler te ontkalken met zuur sluit men een pomp aan op de water in- en uitvoer van de boiler. Men maakt zo een gesloten watercircuit waar het zuur doorheen gepompt wordt om de kalk op te lossen.

Het is sterk aangeraden om jouw boiler te laten ontkalken door een professionele vakman. Deze heeft de nodige kennis en ervaring om de klus tot een goed einde te brengen zonder schade te veroorzaken.

U kunt met ons contact opnemen om een onderhoud in te plannen.
Ook als u een onderhoudscontract voor uw boiler(s) wilt, kunnen wij u van dienst zijn. Op onze prijslijst kunt u de kosten terugvinden voor het onderhoud.