Onderhoud en contract

Waarom een airco van onderhoud voorzien?

Verstopte filters

Een airco werkt met luchtstromen en deze brengen van alles mee uit de buitenlucht zoals stof, kleine zandkorrels maar ook bacteriën en kleine insecten vinden hun weg naar binnen via de airco. Daarom hebben alle vaste airco’s filters voorzien. Deze houden alle ongewenste vervuiling tegen. Deze filters gaan op termijn langzaam dichtslibben waardoor de werking verminderd. De luchtstroom vertraagt en slechte filters houden het stof en de bacteriën niet meer tegen. Een verminderde luchtstroom betekent ook een verminderde werking en dus direct ook een slechtere koeling of verwarming. Het rendement van je airco hangt grotendeels af van een vlotte luchtstroom. Een onderhoudsbeurt voor de airco is niet alleen goed voor het optimaal functioneren van het systeem, maar zorgt er ook voor dat eventuele schimmelvorming verwijderd wordt. Daarnaast helpt onderhoud aan de airconditioning kostbare reparatie te voorkomen.

 

Onvoldoende koelmiddel

Gasvormige stoffen worden in airco’s gebruikt, zoals koelmiddel. Deze dienen eventueel aangevuld of vervangen te worden. Andere onderdelen werken vacuüm of met perslucht en ook deze onderdelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd en eventueel op niveau gebracht worden. Een airco waarbij onvoldoende koelmiddel aanwezig is zal veel harder moeten werken, dit betekend meer energieverbruik en snellere storingen en schade aan uw airco.

 

 

Verstoppingen en lekkages

Na verloop van tijd kunnen ook knellingen, opstoppingen of lekken ontstaan. Denk maar aan een verstopte afvoer waardoor de airco lekt. Deze zijn niet direct zichtbaar maar zorgen voor een slechte werking van de airco. Tijdens een controle bij het onderhoud komen deze gebreken zeker aan het licht.

Wat houdt een onderhoudsbeurt precies in?

Uw airconditioner wordt tijdens een onderhoudsbeurt grondig nagekeken. De monteur zal zowel de buitenunit als de binnenunit controleren en volledig reinigen. De hoeveelheid koelmiddel in het toestel wordt nagekeken, dit dient voldoende te zijn voor een optimale werking van uw toestel en het voorkomen van storingen. Indien nodig worden de leidingen gevacumeerd, dit zorgt voor een optimale werking van uw toestel, geeft een langere levensduur, is verplicht voor de garantievoorwaarden en controleert lekkages. De monteur zal na het onderhoud het toestel controleren op zijn werkzaamheid voor zowel verkoeling als verwarming.

Na het onderhoud krijgt u van de monteur een digitaal overzicht van het uitgevoerde onderhoud, die u dient te ondertekenen. Mocht de monteur gebreken ondervinden aan onderdelen of het toestel algemeen, wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. Indien de gebreken onder de garantie vallen, zal de monteur deze direct voor u verhelpen. Vallen de gebreken buiten de garantie van het toestel, dan zal de monteur een kostenoverzicht en advies met u bespreken. Met uw toestemming zal de monteur direct of in zeer kort termijn, indien er een onderdeel of toestel niet direct op voorraad is, het voor u vervangen. Mocht er na een onderhoudsbeurt alsnog een storing of defect optreden, die buiten de garantie valt, valt dit buiten onze service van uw onderhoudscontract.

Allround-klimaattechniek heeft gespecialiseerde monteurs die voor alle type airconditioners onderhoud uitvoeren.
Op onze prijslijst kunt u de kosten van een onderhoud vinden.
Heeft u interesse in een onderhoudscontract voor uw Airco of wilt u een onderhoudsbeurt inplannen, neem contact met ons op.